Home > Nederlands > Technische kenmerk- en veiligheidsbladen

Informatie voor de schilder

Bij de keuze naar lijnolieverf zijn er enkele spelregels in acht te nemen.

Deze regels worden hieronder weergegeven door middel van kenmerkbladen, veiligheidsbladen, een stambestek en een handboek.

Rolsma maakt gebruik van VeiligmetVerf. De VIB’s van onze verfproducten zijn kosteloos te downloaden via www.VeiligmetVerf.nl 

Bij onduidelijkheden of voor specifieke informatie kunt u altijd contact opnemen met Rolsma Lijnolieverven B.V.

Technische Kenmerkbladen en Veiligheidsbladen

De laatste actuele versie sturen wij u graag per e-mail toe

info@rolsmapaint.com

Ambachtelijk

Onderhoud

Afbreekbaar

Milieuvriendelijk

Biobased

Duurzaam

Groen

Ondergrond

Ecologische

Lijnolieverf

Natuurverf