Home > Nederlands > Green Deal Biobased Bouwen

Ondertekening Green Deal Biobased Bouwen

Innovatie in de bouw

Rolsma heeft, samen met ruim 20 andere partijen, de Green Deal Biobased Bouwen  gesloten. Deze bijzondere samenwerking is tot stand gekomen tussen partijen die actief zijn in de bouwsector en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst). Het doel van deze Green Deal is het verbeteren van het concurrentievermogen van de biobased economie door stimulering van het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de Nederlandse bouw.

De Green Deal biobased bouwen is een gevolg van de oproep die Roel Bol (directeur BBE-EZ) tijdens de opening van het Biobased Paviljoen in ICDuBo op 29 september 2012 deed.
Het paviljoen wordt ondersteund vanuit het Interreg IVb project CAP’EM, een Europees project om de productie, verspreiding en het gebruik van ecologische materialen te bevorderen.  Stichting Agrodome, RDM Campus en ICDuBo hebben de handschoen opgepakt om deze Green Deal verder op te zetten en uit te werken. Producenten, architecten, onderwijs, adviseurs en andere marktpartijen hebben zich aangesloten om kennis met elkaar te delen en een concreet vervolg te geven aan de oproep.

Teamwork

De Green Deal beoogt het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor biobased producten. Dit wordt uitgewerkt door teams die zich gaan richten op de positie van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de milieu- en bouwregelgeving, het verbeteren van de kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een gezamenlijke communicatie- en marketing strategie voor biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Rolsma Advanced Biobased Paints maakt onderdeel uit van deze bijzondere Green Deal. Andere deelnemers zijn: Aayu architecten, Aldus Bouwinnovatie, Dutch Green Building Council, ECOboard Europe, Eco-Makelaar, Foreco Dalfsen, Gebiedsonderneming Laarberg, Greenhuus, Groenebouwmaterialen, ICDuBo, IFD-products, Ingenieursbureau IOB, ORGA architect, Raab Karcher Greenworks, RDM campus, SBRCURnet, Stichting Agrodome (penvoerder),Verduurzaamd Hout Nederland,Villanova architecten, Warmteplan,Wageningen UR- FBR.

Tijdens de innovatie estafette op 12 november 2013 is deze Green deal ondertekend. De uitvoering van de Green Deal is daarna meteen gestart en  wordt in 2015 afgerond. 

Terug naar de natuur, vooruit naar de markt

Het borrelt en gist in Oost-Nederland. De inzet voor een biobased economy, die draait op biologische grondstoffen in natuurlijke kringlopen, levert innovaties op die nu bijna rijp zijn voor de markt. Zoals lijnolieverven in alle kleuren van de regenboog....lees hier verder

Ambachtelijk

Onderhoud

Afbreekbaar

Milieuvriendelijk

Biobased

Duurzaam

Groen

Ondergrond

Ecologische

Lijnolieverf

Natuurverf